Narodni poslanik Branislav Borenović Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

 

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PRIJEDORU

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 49/18

Dana: 20.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Veza Vaš broj: 02/2-08-74/18

PREDMET: Odgovor

Dana 30.01.2018. godine dostavili ste nam dopis broj gornji u kome tražite odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Branislava Borenovića, a koje se odnosi na podatke o neizmirenim obavezama Okružnog javnog tužilaštva Prijedor za 2017. godinu za svaki ekonomski kod pojedinačno.

S tim u vezi dostavljamo Vam tražene podatke za neizmirene obaveze Okružnog javnog tužilaštva Prijedor za 2017. godinu po ekonomskim kodovima na dan 02.02.2018. godine:

412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga ....................................................................................................................................................................... 0

412300-Rashodi za režijske materijale ............................................................... 4.671,61 KM

412500-Rashodi za tekuće održavanje ................................................................... 1.546,98 KM

412700-Rashodi za stručne usluge ......................................................................... 10.963,91 KM

412900-Rashodi za stručno usavršavanje ............................................................ 1.055,55 KM

                                                                                                                        UKUPNO: 18.238,05 KM

S poštovanjem,

                                                                               GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC

                                                                                                Mladen Mitrović

                                                                                                 (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9