Narodni poslanik Branislav Borenović Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: IT-4/18

Dana: 06.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

-Generalni sekretar-

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje-dostavlja se

U vezi dopisa u kojem se traži odgovor na poslaničko pitanje, u prilogu Vam dostavljamo pregled dugovanja Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina za 2017. godinu.

S poštovanjem,

                                                                                                                                  SEKRETAR TUŽILAŠTVA

                                                                                                                                        Danka Prodanović

                                                                                                                                          (POTPIS I PEČAT)

 

 

NEIZMIRENE OBAVEZE ZA 2017. GODINU (na dan: 05.02.2018. godine)

I Rashodi za lična primanja zaposlenih

4112-rashodi za bruto naknade troškova i ostalih lični                              7.456,06 KM

4114-rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći                                             5.110,41 KM

UKUPNO                                                                                                                                    12.566,47 KM

II Rashodi po osnovu korišćenja robe i usluga

4122-rashodi pos osnovu utroška energije, komunalnih,

            komunikacionih i transportnih usluga                                                              70,80 KM

4123-rashodi za režijski materijal                                                                            2.263,33 KM

4126-rashodi po osnovu putovanja i smještaja                                                         1.082,68 KM

4127-rashodi za stručne usluge (vještačenje)                                                       53.304,28 KM

4129-istali neklasifikovani rashodi                                                                            140,00 KM

5112-izdaci za incesticiono održavanje, rekonstrukciju

           i adaptaciju zgrada i objekata                                                                              13.712,68 KM

5161-izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog

           inventara, ambalaže i sl.                                                                                              485,00 KM

UKUPNO                                                                                                                                        71.058,77 KM

UKUPNO: (I+ II)=83.625,24 KM

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9