Narodni poslanik Branislav Borenović JU Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U REPUBLICI SRPSKOJ

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.
ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 06-615-01-075/18

Banja Luka, 01.02.2018.g.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Odgovor na poslaničko pitanje

Vezano za vaš dopis broj 02/2-08-75/18 od 30.01.2018.g., dostavljamo odgovor na poslaničko pitanje o neizmirenim obavezama za 2017. godinu. Obaveze su unesene u SUFI sistem i za iste su obezbijeđena sredstva u budžetu za 2017. g.

Pregled neizmirenih obaveza po ekonomskim kodovima za 2017.g. na dan 31.01.2018.g.

Redni

broj

Ekonomski kod

OPIS

Iznos u KM

01

411200

Rashodi za bruto naknade (prevoz)

275,00

02

411400

Rashodi za jednokratne pomoći

3.331,83

03

412200

Rashodi po osnovu utr energije, komunalija, telefon...

5.232,75

04

412300

Rashodi za režijski materijal

1.056,01

05

412500

Rashodi za tekuće održavanje

954,91

06

412700

Rashodi za stručne usluge

5.174,68

07

412900

Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih

1.301,00

08

412900

Rashodi po osnovu reprezentacije

616,00

 

 

UKUPNO OBAVEZE

17.942,18

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                      DIREKTOR

                                                                                                                                   Tomislav Čavić

                                                                                                                                  (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9