Narodni poslanik Branislav Borenović Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

GLAVNA SKUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR:

Broj: 03/0205-101-1/18

Datum: 06. februar 2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETERIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodna skupština Republike Srpske, pod  brojem 02/2-08-54/18  od 30. januara 2018. godine, dostavila je Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske,  pitanje narodnog poslanika Branislava Borenovića, Klub poslanika PDP, koje glasi :

„Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu ( za svaki ekonomski kod pojedinačno). Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku“.

1.Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske na dan 31.12.2017. godine ima neizmirenih obaveza u iznosu od 20.362,44 KM koji po ekonomskim kodovima pojedinačno iznose i to :

R/ b

Naziv konta

Ekonomski kod

Iznos

1

Rashodi po osnovu utroška ektrične energije

412211

1.794,64

2

Rashodi  za usluge vodovoda i kanalizacije

412221

50,50

3

Rashodi za usluge odvoza smeća

412222

88,80

4

Rashodi  za usluge održavanje čistoće

412224

150,00

5

Rashodi za usluge korišćena fiksnog telefona

412231

391,61

6

Rashodi za usluge korišćena mobilnog telefona

412232

72,16

7

Rashodi za usluge korištenja interneta

412233

1.520,01

8

Rashodi  za poštanske usluge

412234

718,11

9

Rashodi za usluge radio telev. operatera

412235

45,00

10

Ukupni rashodi  po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga - 412200  (od 1 do 9)

 

 

 

4.830,83

11

Rashodi  za obrasce i papir

412312

415,93

12

Rashodi za registratore, omote i fascikle

412313

121,10

13

Rashodi za ostali kancelarijski materijal

412319

647,76

14

Rashodi za hemijski materijal za održavanje čistoće

412321

387,34

15

Rashodi za ostali materijal za održavanje čistoće

412329

440,29

16

Ukupni rashodi za režijski materijal- 412300

 ( od  11 do 15)

 

2.012,42

17

Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava

412531

922,66

18

Rashodi za ostale usluge  i materijal za tekuće popravke  i održavanje zgrada

412518

336,00

19

Rashodi za tekuće održavanje komunikacione opreme

412533

140,40

20

Rashodi za tekuće održavanje grijne, rashladne i zaštitne opreme

412534

759,51

21

Ukupni rashodi za tekuće održavanje- 412500

(od 17 do 20)

 

2.158,57

 

22

 Ukupni rashodi  po osnovu utroška benzina (412600 )

412631

1.180,41

23

Rashodi  za usluge štampanja, grafičke obrade,   kopiranja , uvezivanja i sl.

412731

389,96

24

Rashodi za usluge održavanja računara i biro opreme

412772

2.701,65

25

Rashodi  za troškove održavanja licenci

412773

1.868,29

26

Ukupni rashodi za stručne usluge  - 412700

( od 23 do 25)

 

4.959,90

 

27

Rashodi po osnovu  kotizacije za seminare,  savjetovanja i simpozije za zaposlene

412922

1.243,16

28

Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji

412941

53,60

29

Ostali nepomenuti rashodi

412999

50,00

30

Ukupni ostali neklasifikovani rashodi – 412900 (od 27 do 29)

 

1.346,76

31

Izdaci za nabavku telefonske opreme

511333

112,00

32

Izdaci za nabavku opreme, za grijanje,  ventilaciju i hlađenje

511341

3.761,55

33

Ukupni izdaci za  nabavku postrojenja i opreme -511300 ( od 31 do 32)

 

3.873,55

34 

Ukupni rashodi  za koje nisu izmirene obaveze na dan 31.12.2017.g (10+16+21+22+26+30+32)

 

20.362,44

 

2.  Prethodno navedene obaveze u ukupnom  iznosu od 20.362,44 KM  u cjelosti su izmirene zaključno sa  06.02.2018. godine.

 

     v.d. Glavni revizor

            Radukić Jovo

Prilog : CD-Ćirilična i latinična verzija

odgovora na poslaničko pitanje

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9