Narodni poslanik Branislav Borenović Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: O-537/2018-2

Datum: 05.02.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Generalni sekretar

n/r Dr Marko Aćić

Vuka Karadžića 2

78000 Banja Luka

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje-dostavlja se

Poštovani,

U vezi sa Vašim aktom broj: 02/2-08-55/18 od 30.01.2018. godine, dostavljamo Vam tabelu sa pregledom neizmirenih obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2017. godinu (u daljem tekstu Fond PIO RS) kao odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Branislava Borenovića.

Neizmirene obaveze Fonda PIO RS za 2017. godinu, po ekonomskoj klasifikaciji.:

222100

Obaveze za bruto plate zaposlenih i bruto naknada plate

1.066.971

1.066.971

0

 

222200

Obaveze za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada, otpremnina i jednokratnih pomoći

64.993

64.993

0

 

223100

Obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu

1.536.921

898.428

638.493

Neizmireni dio obaveza za novembar i decembar 2017. godina-rok plaćanja do 60 dana

223100

Obaveze  za zdravstveno osiguranje penzionera

1.664.047

828.886

835.161

Neizmirene obaveze za decembar 2017. godine

225400

Obaveze za doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja (PENZIJE)

85.331.459

84.292.263

1.039.196

Vraćene penzije u 2017. godini koje nisu isplaćene (smrt korisnika, ugašen račun, promjena adrese stanovanja i sl.)

229000

Kratkoročne obaveze i razgraničenja iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (pogrešne uplate-zapisnik Poreske uprave o poravnanju)

493.827

350.052

143.775

Neizmirene obaveze po zapisniku za četvrti kvartal 2017. godine

 

S poštovanjem,

Pomoćnik direktora                                                                                                          DIREKTOR

Zoran Jović, dipl.ek.                                                                                                      Dr Mladen Milić

(POTPIS I PEČAT)                                                                                                           (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9