Narodni poslanik Adam Šukalo Republičkom tužilaštvu Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je na između dvije sjednice 22. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

               Tražimo od Republičkog tužilaštva da preko okružnih tužilaštava Republike Srpske i Specijalnog tužilaštva Republike Srpske  dostave odgovor na poslaničko pitanje.

               Traži se spisak obustavljenih istraga privredno-finansijskog kriminala u posljednjih 10 godina pojedinačno po obustavljenoj istrazi i po tužiocu koji je obustavio istragu.

ODGOVOR:

NAPOMENA: Prepis.

Broj: A-149/ 16

Banja Luka, 19.05.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Veza: Vaš broj 02/2-926-6/16

               Poštovani,

               Republičkom tužilaštvu Republike Srpske dostavili ste poslaničko pitanje narodnog poslanika Šukalo Adama, postavljeno između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 22. aprila 2016. godine, a koje glasi: ''Tražimo od Republičkog tužilaštva da preko okružnih tužilaštava Republike Srpske i Specijalnog tužilaštva Republike Srpske  dostave odgovor na poslaničko pitanje.

               Traži se spisak obustavljenih istraga privredno-finansijskog kriminala u posljednjih 10 godina pojedinačno po obustavljenoj istrazi i po tužiocu koji je obustavio istragu.'' Kako je poslaničko pitanje neprecizno i dosta nejasno, na isto nije nemoguće dati odgovor iz sljedećih razloga: Prvo, pojam ''privredno-finansijski kriminal'' je vrlo širok, uopšten i nedefinisan pojam, koji može da se odnosi na različite oblasti privrednog i finansijskog života jedne države (privatna, državna i privredna društva u mješovitoj svojini, državne institucije i organi, banke i osiguravajuća društva, mikrokreditne organizacije, itd). Tužilaštva zbirno vode podatke za sve ove subjekte i to u elektronskoj formi od 2009. godine, i nisu u mogućnosti izdvojiti i dati podatke za npr. državna preduzeća ili npr. državne banke itd. Drugo, period za koji se traže podaci je jako veliki, a krivična djela nedefinisana. Podatke koji se traže poslaničkim pitanjem nije moguće pribaviti bez pregleda pojedinačno svih završenih predmeta u kojima je istraga obustavljena za posljednjih deset godina, jer se evidencija predmeta, do uvođenja TCMS-a (Sistem za automatsko upravljanje predmeta u tužilaštvima), nije vodila za privredni kriminal pod posebnim oznakama, što je slučaj nakon uvođenja TCMS-a2009. godine. Osim toga jedan broj predmeta, zbog proteka roka čuvanja Odlukom Arhiva Republike Srpske je uništen, dok je u Okružnom tužilaštvu u Doboju, usljed poplava u maju 2014. godine uništen cjelokupni arhivski materijal, obzirom da je arhivska građa tog tužilaštva odlagana u podrumske prostorije koje su služile za odlaganje arhivske građe. Treće, ovom prilikom, ukazujemo da navođenje imena postupajućih tužilaca u odgovoru na poslaničko pitanje, nije primjereno postupku i svrsi poslaničkog pitanja, niti ovlaštenja koje poslanik Narodne skupštine ima po svom položaju. Takav zahtjev predstavlja svojevrstan pritisak i osjećaj ''političke'' odgovornosti postupajućeg tužioca i/ ili njegove svojevrsne diskreditacije za odluke koje je donosio prilikom rješavanja predmeta, čime se dovodi u pitanje samostalnost i ugrožava nezavisnost tužioca u odlučivanju i postupanju u konkretnoj krivično pravnoj stvari, te napominjemo da je kontrola rada i odgovornost tužioca u slučaju neprofesionalnog i nepravilnog rada uspostavljena kroz odgovarajuće institucije i zakonske odredbe i nije potrebno na ovakav način dovoditi u bilo kakvu sumnju postupanje i rad tužilaca, koji su na te pozicije imenoveni nakon zakonom propisane procedure, posebno samo kroz dostavljanje određenih statističkih podataka, koji ni na koji način ne mogu biti realni pokazatelji bilo čijeg postupanja, niti pokazatelji razloga zbog kojih je određena istraga obustavljena, već je to moguće samo uvidom u konkretan predmet, a sam zakon je već dao i propisao proceduru kontrole ovakvih odluka postupajućih tužilaca. Četvrto, podaci koji se traže poslaničkim pitanjem zadiru u sferu ličnih podataka osoba protiv kojih su vođene istrage i iznošenje istih u javnost nije dozvoljeno po Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH, niti je u saglasnosti sa europskim konvencijama i brojnim drugim propisima našeg pozitivnog zakonodavstva, a mogu se dati u izuzetno opravdanim slučajevima. Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao najvišem zakonodavnom organu u Republici Srpskoj, i narodnim polanicima, naravno, uvijek smo na usluzi i voljni smo dati podatke, koje po zakonu možemo i imamo pravo da damo, ali zbog nepreciznosti u konkretnom poslaničkom pitanju, kao i gore navedenih razloga, nismo u mogućnosti u ovom slučaju dati konkretan odgovor, nego više instruktivan, zbog čega se unaprijed izvinjavamo.

               S poštovanjem,

                                                                                     GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC

                                                                                                      Mahmut Švraka

 

 

 

22.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9