Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite; između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je između dvije sjednice 6. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA  I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Kada će resorno ministarstvo uputiti u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o dječijoj zaštiti, koje je u vidu građanske incijative Narodnoj skupštini Republike Srpske uputilo Udruženje građana „ 4+ “?

ODGOVOR:

Broj: 11/05-012-97/17

Banja Luka, 14.02.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

Između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 06. februara 2017.  godine, u skladu sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske,  narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS-a,  postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

               „Kada će resorno ministarstvo uputiti u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o dječijoj zaštiti, koje je u vidu građanske inicijative Narodnoj skupštini Republike Srpske uputilo Udruženje građana „4+“?  “

ODGOVOR:   

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite intenzivno priprema nacrt novog Zakona o dječijoj zaštiti; u toku ove godine očekujemo pokretanje postupka za donošenje istog.

Napominjemo da je Radna grupa Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u dosadašnjem radu detaljno analizirala finansijske implikacije inicijative „Udruženja porodica sa četvero i više djece Republike Srpske“ i to u smislu povećanja nominalnog iznosa postojećih korisnika prava na dodatak na djecu kao i samog povećanja obuhvata djece do 18 godina starosti.

Prema podacima JU Javnog fonda za dječiju zaštitu, u 2015. godini je dodatak na djecu isplaćivan prosječno mjesečno za 14.566 drugorođene djece, 1.978 četvrtorođene djece, 8.845 trećerođene djece i 5.215 djece iz osjetljivih kategorija. Dodatak na djecu se za drugo i četvrto dijete isplaćuje u iznosu od 35 KM po djetetu, za treće dijete 70 KM i za osjetljivu grupu djece u iznosu od 90 KM. Izdvajanja po osnovu dodatka na djecu u 2015. godini iznosila su 20.002.650 KM. Ukupno ostvareni prihodi Javnog fonda za dječiju zaštitu za 2015. godinu iznosili su 59.425.608 KM.

Ukoliko bi postojeći broj korisnika ostvario pravo na dodatak na djecu u nominalnom iznosu od 100 KM isto bi zahtijevalo budžet od gotovo 32.000.000 KM. Ukoliko bi sva djeca uzrasne dobi do 15 odnosno 18 godina ostvarili pravo na dodatak na djecu u prosječnom iznosu sadašnjih iznosa (65 KM) potrebna su sredstva za djecu do 15 godina od 122.850.000 KM a za djecu do 18 godina potrebno je 147.420.000 KM. Ukoliko bi sva djeca u uzrasnoj dobi do 15 odnosno 18 godina ostvarivali pravo na dodatak na djecu u iznosu od 100 KM bez materijalnog cenzusa, za obuhvat  djece do 15 godina potrebno je 189.000.000 KM godišnje a za djecu do 18 godina potrebno je 226.800.000 KM godišnje.

Za realizaciju inicijative Udruženja u izvornom obliku, tj. da sva djeca do 18 godina ostvaruju pravo na dodatak na djecu u iznosu od 100 KM potrebno bi bilo 285.003.000 KM na nivou godine, pri čemu bi obuhvat bio procijenjen na 237 503 djece.

               S poštovanjem,

 

                                                                                                                    MINISTAR                                      

                                                                                                          Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

 

 

06.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9