Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu unutrašnjih poslova, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je na između dvije sjednice 22. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               1.Koliko je Ministarstvo  unutrašnjih poslova Republike Srpske u posljednjih 5 godina podnijelo izvještaja tužilaštvima u Republici Srpskoj o počinjenom krivičnom djelu, a da je Tužilaštvo donijelo odluku da to nije krivično djelo?

               Konkretno, pitanje se odnosi i na pojedinačan predmet podnesenog izvještaja MUP-a Republike Srpske Tužilaštvu Republike Srpske u vezi krivičnog djela vezano za postavljanje naplatnih kućica u Klašnicama, tj izvještaja protiv Lazendića i drugih.

               2.Koliko anonimnih prijava su građani Republike Srpske podnijeli preko vaše aplikacije APK (prijave protiv korupcije) i koliko je na osnovu istih podnešeno izvještaja o počinjenom krivičnom djelu tužilaštvima Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-115/16

Dana: 18.05.2016.godine                                                                             

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine RS 22.aprila 2016.godine poslaničko pitanje, a upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova RS sljedeće sadržine:

 1. Koliko je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u poslednjih pet godina podnijelo izvještaja tužilaštvima u Republici Srpskoj o počinjenom krivičnom djelu, a da je Tužilaštvo donijelo odluku da to nije krivično djelo?

Konkretno pitanje se odnosi i na pojedinačan predmet podnesenog izvještaja MUP-a Republike Srpske Tužilaštvu Republike Srpske u vezi krivičnog djela vezano za postavljanje naplatnih kućica u Klašnicama, tj.izvještaja protiv Lazendića i drugih.

 1. Koliko anonimnih prijava su građani Republike Srpske podnijeli preko vaše aplikacije APK (prijave protiv korupcije) i koliko je na osnovi istih podnešeno izvještaja o počinjenim krivičnom djelu tužilaštvima Republike Srpske?

                                                                       O D G O V O R

 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je u poslednjih pet godina podnijelo Izvještaja o počinjenim krivičnim djelima nadležnim tužilaštvima u Republici Srpskoj i to:

CJB BANJALUKA

je u periodu od 2011. do 2015.godine podnijelo ukupno 16.486 Izvještaja o počinjenim krivičnim djelima nadležnim tužilaštvima i to:

 • 2011. godine ukupno je podnešeno 3210  izvještaja;
 • 2012.godine ukupno je podnešeno  3491 izvještaja;
 • 2013.godine ukupno je podnešeno 3552 izvještaja;
 • 2014.godine ukupno je podnešeno  3097 izvještaja i
 • 2015.godine ukupno je podnešeno 3136 izvještaja

CJB BIJELJINA

je u periodu od 2011. do 2015.godine podnijelo ukupno 11.108 Izvještaja o počinjenim krivičnim djelima nadležnim tužilaštvima i to:

 • 2011. godine ukupno je podnešeno 2.002.izvještaja;
 • 2012.godine ukupno je podnešeno 2.241 izvještaja;
 • 2013.godine ukupno je podnešeno 2.389 izvještaja;
 • 2014.godine ukupno je podnešeno 2.408 izvještaja i
 • 2015.godine ukupno je podnešeno 2.068 izvještaja
 •  

CJB DOBOJ

je u periodu od 2011. do 2015.godine podnijelo ukupno 9.236 Izvještaja o počinjenim krivičnim djelima nadležnim tužilaštvima i to:

 • 2011. godine ukupno je podnešeno 1.836 izvještaja;
 • 2012.godine ukupno je podnešeno 2.034 izvještaja;
 • 2013.godine ukupno je podnešeno 1.970 izvještaja;
 • 2014.godine ukupno je podnešeno 1.798 izvještaja i

-     2015.godine ukupno je podnešeno 1.598 izvještaja

CJB ISTOČNO SARAJEVO

je u periodu od 2011. do 2015.godine podnijelo ukupno 4.196 Izvještaja o počinjenim krivičnim djelima nadležnim tužilaštvima i to:

 • 2011. godine ukupno je podnešeno 829 izvještaja;
 • 2012.godine ukupno je podnešeno 904 izvještaja;
 • 2013.godine ukupno je podnešeno 888 izvještaja;
 • 2014.godine ukupno je podnešeno 776 izvještaja i
 • 2015.godine ukupno je podnešeno 799 izvještaja

CJB PRIJEDOR

je u periodu od novembra 2013.godine (kada je formiran CJB Prijedor) do mjeseca maja 2016.godine podnijelo ukupno 2.551 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima nadležnim tužilaštvima.

CJB TREBINJE

je u periodu od 2011. do 2015.godine podnijelo ukupno 1.786 Izvještaja o počinjenim krivičnim djelima nadležnim tužilaštvima i to:

 • 2011.godine  ukupno je podnešeno  445.izvještaja:
 • 2012.godine ukupno je podnešeno 405.izvještaja:
 • 2013.godine ukupno je podnešeno 340 izvještaja:
 • 2014.godine ukupno je podnešeno 300 izvještaja i
 • 2015.godine ukupno je podnešeno je 296 izvještaja

CJB Banjaluka je postupajući po zahtjevu Okružnog tužilaštva Banjaluka u vezi krivične prijave koja se odnosi  na postavljanje naplatnih kuća u Klašnicama, dana 30.10.2015.godine Okružnom tužilaštvu Banjaluka podnijelo Izvještaj o učinjenim krivičnom djelima broj KU-1290/15 protiv Mladena Lazendića, Slobodana Udovčića, Nedeljka Kneževića i Miroslava Jankovića za krivično djelo “Nesavjesno privredno poslovanje” iz člana 264.stav 1. Krivičnog zakona RS, a u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona RS, što su:

 • Mladen Lazendić, dana 21.09.2010.godine u svojstvu direktora JP “Putevi RS” i Udovčić Slobodan, u svojstvu izvršnog direktora za tehničke poslove JP “Putevi RS” potpisali Ugovor o izvođenju radova na realizaciji projekta “Rekonstrukcija i modernizacija magistralnog puta M-16 na dionici Prijedorska petlja-Klašnice radi bezbjednosti saobraćaja” broj 03-345-5796/10 (referenca 058/10), na osnovu koga su, između ostalog, izvršeni radovi na izgradnji objekata za naplatu putarine u vrijednosti od 1.384.888,58 KM, te svjesno prekršili odredbe Zakona o javnim putevima (Sl.glasnik 16/10) u kojem je navedeno da se za upotrebu i korištenje javnih puteva propisane posebne naknade koje donosi Vlada RS, gdje uredba o visini naknade za upotrebu puta i putnog objekta na javnom putu nije donesena i regulisana do donošenja “Pravilnika o naplati posebne naknade za upotrebu auto-puteva, brzih puteva i objekata na javnim putevima (Sl.Glasnik broj 91/11) kojim nije predviđena naplata posebne naknade za upotrebu magistralnog puta, čime nisu ispunjeni propisani uslovi za izgradnju naplatnih objekata i naplate putarine, zbog čega isti nikada nisu pušteni u rad, te na taj način očigledno nesavjesnim poslovanjem pričinili štetu preduzeću “Putevi RS” u iznosu od 1.384.888,58 KM
 • Nedeljko Knežević, dana 04.07.2012.godine u Banjaluci u svojstvu direktora JP “Putevi RS” i Miroslav Janković, u svojstvu izvršnog direktora za tehničke poslove JP “Putevi RS” potpisali ugovor o izvođenju dodatnih radova na realizaciji projekta “Rekonstrukcija i modernizacija magistralnog puta M-16 na dionici Prijedorska petlja-Klašnice radi bezbjednosti saobraćaja” broj 03-345-3239/12 (referenca broj 065/12), na osnovu koga, su između ostalog, izvršeni radovi na izgradnji centralnog objekta za naplatu putarine i prateće vodovodne i kanalizacione instalacije u centralnom objektu u vrijednosti od 714.611,42 KM, te svjesno prekršili odredbe Zakona o javnim putevima (Sl.glasnik 16/10) u kojem je navedeno da se za upotrebu i korištenje javnih puteva propisane posebne naknade koje donosi Vlada RS, gdje uredba o visini naknade za upotrebu puta i putnog objekta na javnom putu nije donesena i regulisana do donošenja “Pravilnika o naplati posebne naknade za upotrebu auto-puteva, brzih puteva i objekata na javnim putevima” (Sl.Glasnik broj 91/11) kojim nije predviđena naplata posebne naknade za upotrebu magistralnog puta, čime nisu bili ispunjeni propisani uslovi za izgradnju centralnog objekta za naplatu putarine, zbog čega isti nikada nije pušten u rad, te na taj način očigledno nesavjesnim poslovanjem pričinili štetu preduzeću “Putevi RS” u iznosu od 714.611,42 KM.

Okružno tužilaštvo Banjaluka je dana 24.12.2015.godine dostavilo CJB Banjaluka obavjest broj T13 0 KTPO 002740415 o obustavi istrage, gdje se navodi da je donešena Naredba o obustavi istrage protiv Mladena Lazendića, Udovčić Slobodana, Knežević Nedeljka i Miroslava Jankovića, zbog krivičnog djela “Nesavjesno privredno poslovanje” iz člana 264.stav 1 KZ-a RS  u  vezi sa članom 23 KZ-a RS, jer nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni počinili navedeno krivično djelo.                         

Za informaciju o broju donešenih Odluka o obustavi istrage po podnešenim krivičnim prijavama od strane MUP-a RS u vremenskom periodu od 2011. do 2015.godine, potrebno se obratiti nadležnim Okružnim tužilaštvima.

2.  Aplikacija APK (aplikacija prijave korupcije) postoji na nivou Vlade RS,

     administrator aplikacije je sa sjedištem u MUP-u RS. Prijave korupcije

     i drugih nepravilnosti upućuju se putem aplikacije APK i ostalim

     ministarstvima, Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove,

     Republičkoj upravi za inspekcijske poslove i Poreskoj upravi RS, a od početka

     primjene aplikacije do dana 12.05.2016.godine podnesena je 151 prijava svim

     pobrojanim organima, a od toga MUP-u RS 35 prijava, koje su proslijeđene na

     postupanje nadležnim organizacionim jedinicama.

 

           MINISTAR

                                                                                                                                mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

 

22.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9