Narodni poslanik Adam Šukalo Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Klub poslanika PDP postavio je između dva nastavka Devetnaeste sjednice, 19. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I

ENERGETSKU EFIKASNOST REPUBLIKE SRPSKE

               Molim Vas da mi odgovorite koliko je Fond raspisao javnih i internih konkursa za upražnjena radna mjesta u periodu od 2014. do juna 2017. godine.

               Molim da mi dostavite spisak zaposlenih i kojom konkursnom procedurom su isti zaposleni u istom vremenskom periodu.

ODGOVOR (PREPIS DOPISA):

Broj: 04-1377-2/17

Datum: 17.7.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

               U Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond), 20. juna 2017. godine, zaprimljen je dopis Narodne skupštine Republike Srpske sa poslaničkim pitanjem narodnog poslanika gospodina Adama Šukala.

                              Postupajući u skladu sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), Fond dostavlja odgovor generalnom sekretaru Narodne skupštine Republike Srpske, kako slijedi:

ODGOVOR

Fond je u periodu od 2014. do 2017. godine, za sva zapošljavanja postupao isključivo u skladu sa Zakonom o radu koji je u tom periodu bio na snazi, s tim da nije raspisivao javne niti bilo koje druge konkurse za upražnjena radna mjesta, već je direktno primjenjivao Zakon.

S poštovanjem,

                                                                                                                                 DIREKTOR FONDA

                                                                                                                                SRĐAN TODOROVIĆ

                                                                                                                                    (Potpis i pečat)

PRILOG:

Spisak zaposlenih zaključno sa 31.5.2017. godine, u ćiriličnoj i latiničnoj verziji, po dva primjerka, i u elektronskoj verziji.

                     SPISAK RADNIKA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU

EFIKASNOST REPUBLIKE SRPSKE na dan 31.05.2017. godine

                                         

NA NEODREĐENO

   1. Todorović Srđan  

   2. Brnić Nikolina

   3. Lukić Nebojša

   4 .Savković Nataša      

   5. Zrilić Nataša                       

   6. Lukač Zoran       

   7. Brkić Bogdan                                              

   8.Grahovac Milan

   9.Đukić Velena

 10. Marjanac Srđan

 11. Cvijić Siniša

 12. Radić Jelena

 13. Glamočić Tijana

 14. Mihajlović Siniša

 15.Vračar BiLjana

 16.Janković Adrijana

 17.Blagovčanin Tanja

 18.Bundalo Branko

 19.Tešanović Ivana

 20.Đukić Igor

 21.Dević Tomić Rajna

 22. Jotanović Bojana

 23. Dragičević Tatjana

 24. Vasić Milivoje

 Na određeno

25. Jungić Mićo                                

26. Bjelinić Snežana

27. Ninković Mladen

28. Savanović Radmila

Pripravnici

29.Krčum Nikola

30.Protić Stefan

Na neplaćenom odsustvu          

31. Kelečević Dajana

                                                                                    

 

                                                                                                    Sektor za pravne i opšte poslove

 

 

19.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9