Narodni poslanik Adam Šukalo Agenciji za državnu upravu Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Klub poslanika PDP postavio je između dva nastavka Devetnaeste sjednice, 19. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

AGENCIJI ZA DRŽAVNU UPRAVU REPUBLIKE SRPSKE

               Molim Vas da mi odgovorite koliko je javnih konkursa za upražnjena radna mjesta objavila Agencija i Fond za zaštitu životne sredine i energetskku efikasnost Republike Srpske u 2014., 2015., 2016. i 2017. godini?

               Molim da mi dostavite iste javne konkurse i rezultate istih.

ODGOVOR:

Broj: 23.03/020-100/17

Datum: 27.06.2017.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Adam Šukalo, Klub poslanika Partije demokratskog progresa između dva nastavka Devetnaeste sjednice 19. juna 2017. godine postavio je sljedeće pitanje:

  • „Molim Vas da mi odgovorite koliko je javnih konkursa za upražnjena radna mjesta objavila Agencija i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske u 2014., 2015., 2016., i 2017. godini?

Molim da mi dostavite iste javne konkurse i rezultate istih.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) regulisan je, pored ostalog, i postupak zapošljavanja i popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u republičkim organima uprave.

 

Bliža pravila i procedure zapošljavanja propisana su Pravilnikom o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/09, 31/12 i 24/15).

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i Pravilnikom o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika, Agencija za državnu upravu sprovodi postupke javne konkurencije za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u republičkim organima uprave, postupajući po zahtjevima organa uprave.

Postupke javne konkurencije za upražnjena radna mjesta namještenika sprovode republički organi uprave.

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Zakonom o republičkoj upravi nije definisan kao republički organ uprave, te s toga Agencija za državnu upravu nije nadležna za postupke popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u Fondu.

Svi javni konkursi za koje je nadležna Agencija za državnu upravu objavljuju se u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Sastav konkursnih komisija i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, za svaki konkurs, dostupan je učesnicima postupka i javnosti na internet stranici Agencije za državnu upravu najmanje tri dana prije održavanja ulaznog intervjua.

Rezultati javne konkurencije se objavljuju na internet stranici Agencije za državnu upravu.

U 2014. godini, Agenciji za državnu upravu od strane republičkih organa uprave, dostavljena su 63 zahtjeva za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika. Nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, izabrana su i radni odnos zasnovala 203 najuspješnija kandidata, od čega 18 kandidata na pozicije rukovodećih državnih službenika. U toku 2014. godine za 22 radna mjesta javni konkursi su zaključcima Agencije oglašeni neuspjelim.

U 2015. godini, Agenciji za državnu upravu dostavljeno je 46 zahtjeva za sprovođenje postupka javne konkurencije za upražnjena radna mjesta državnih službenika u organima uprave. Nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, izabrano i radni odnos je zasnovao 71 najuspješniji kandidat, od čega 20 kandidata na pozicije rukovodećih državnih službenika. U toku 2015. godine za 5 radnih mjesta javni konkursi su zaključcima Agencije oglašeni neuspjelim.

U 2016. godini, Agenciji za državnu upravu dostavljeno je 58 zahtjeva za sprovođenje postupka javne konkurencije za upražnjena radna mjesta državnih službenika u organima uprave. Nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, izabrano i radni odnos je zasnovao 61 najuspješniji kandidat, od čega 37 kandidata na pozicije rukovodećih državnih službenika. U toku 2016. godine za 9 radnih mjesta javni konkursi su zaključcima Agencije oglašeni neuspjelim.

U 2017. godini, Agenciji za državnu upravu dostavljena su 23 zahtjeva za sprovođenje postupka javne konkurencije za upražnjena radna mjesta državnih službenika u organima uprave, uz napomenu da se 14 zahtjeva odnosi na popunu upražnjenih radnih mjesat rukovodećih državnih službenika zbog isteka mandata.

Pregled javnih konkursa/internih oglasa u 2014. godini:

 

 

Red. br.

Naziv republičkog organa uprave

Broj zahtjeva/konkursa

1.

Agencija za bezbjednost saobraćaja

1

2.

Agencija za državnu upravu

1

3.

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom

1

4.

Arhiv Republike Srpske

2

5.

Generalni Sekretarijat

1

6.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

2

7.

Ministarstvo za izgjeglice i raseljena lica

1

8.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

1

9.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

1

10.

Ministarstvo pravde

2

11.

Ministarstvo prosvjete i kulture

4

12.

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

1

13.

Ministarstvo saobraćaja i veza

2

14.

Ministarstvo trgovine i turizma

1

15.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

3

16.

Ministarstvo finansija

2

17.

Ministartvo industrije, energetike i rudarstva

1

18.

Ministartvo unutrašnjih poslova

1

19.

Ministartsvo za prostorno, uređenje, građevinarstvo i ekologiju

1

20.

Poreska uprava

3

21.

Republička direkcija za obnovu i izgradnju

2

22.

Republička direkcija za promet NVO

1

23.

Republička uprava za geodetske

i imovnsko-pravne poslove

6

24.

Republička uprava za igre na sreću

2

25.

Republička uprava za inspekcijske poslove

5

26.

Republička uprava civilne zaštite

3

27.

Republički devizni inspektorat

1

28.

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa

1

29.

Republički zavod za statistiku

2

30.

Republički pedagoški zavod

2

31.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

2

32.

Republički hidrometeorološki zavod

2

33.

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih

1

34.

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

1

 

 

Pregled javnih konkursa/internih oglasa u 2015. godini:

 

Red. br.

Naziv republičkog organa uprave

Broj zahtjeva/konkursa

1.

Agencija za državnu upravu

1

2.

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom

1

3.

Gender centar

1

4.

Generalni Sekretarijat

1

5.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

2

6.

Ministarstvo nauke i tehnologije

1

7.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

3

8.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2

9.

Ministarstvo pravde

1

10.

Ministarstvo prosvjete i kulture

2

11.

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

2

12.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

2

13.

Ministartvo industrije, energetike i rudarstva

1

14.

Ministartvo unutrašnjih poslova

2

15.

Ministartsvo za prostorno, uređenje, građevinarstvo i ekologiju

2

16.

Poreska uprava

3

17.

Republička direkcija za obnovu i izgradnju

2

18.

Republička direkcija za promet NVO

1

19.

Republička uprava za geodetske

i imovnsko-pravne poslove

3

20.

Republička zavod za geološka istraživanja

1

21.

Republička uprava za inspekcijske poslove

2

22.

Republička uprava civilne zaštite

3

23.

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa

1

24.

Zavod za obrazovanje odraslih

1

25.

Republički pedagoški zavod

2

26.

Republički hidrometeorološki zavod

1

27.

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih

1

28.

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

1

 

 

Pregled javnih konkursa/internih oglasa u 2016. godini:

Red. br.

Naziv republičkog organa uprave

Broj zahtjeva/konkursa

1.

Agencija za agrarna plaćanja

1

2.

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom

1

3.

Arhiv Republike Srpske

1

4.

Zavod za obrazovanje odraslih

2

5.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

1

6.

Ministarstvo za izgjeglice i raseljena lica

2

7.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

3

8.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2

9.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta

2

10.

Ministarstvo pravde

4

11.

Ministarstvo prosvjete i kulture

1

12.

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

1

13.

Ministarstvo saobraćaja i veza

3

14.

Ministarstvo trgovine i turizma

3

15.

Ministarstvo finansija

2

16.

Ministartvo industrije, energetike i rudarstva

1

17.

Ministartvo unutrašnjih poslova

2

18.

Ministartsvo za prostorno, uređenje, građevinarstvo i ekologiju

1

19.

Poreska uprava

3

20.

Republička direkcija za obnovu i izgradnju

1

21.

Republička direkcija za promet NVO

2

22.

Republička uprava za geodetske

i imovnsko-pravne poslove

3

23.

Republička uprava za inspekcijske poslove

4

24.

Republička uprava civilne zaštite

1

25.

Republički zavod za statistiku

3

26.

Republički pedagoški zavod

3

27.

Republički hidrometeorološki zavod

2

28.

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih

1

29.

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

2

 

 

Pregled javnih konkursa/internih oglasa u 2017. godini:

Red. br.

Naziv republičkog organa uprave

Broj zahtjeva/konkursa

1.

Agencija za bezbjednost saobraćaja

1

2.

Arhiv Republike Srpske

1

3.

Ministarstvo za izgjeglice i raseljena lica

1

4.

Ministarstvo nauke i tehnologije

1

5.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

1

6.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta

2

7.

Ministarstvo prosvjete i kulture

1

8.

Ministarstvo saobraćaja i veza

1

9.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

1

10.

Ministarstvo finansija

1

11.

Ministartsvo za prostorno, uređenje, građevinarstvo i ekologiju

1

12.

Poreska uprava

1

13.

Republička uprava za geodetske

i imovnsko-pravne poslove

2

14.

Republička uprava za inspekcijske poslove

3

15.

Republička uprava civilne zaštite

1

16.

Republički devizni inspektorat

1

17.

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa

1

18.

Republički zavod za statistiku

1

19.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

1

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                              D I R E K T O R

                                                                                                                                           Aleksandar Radeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9