Narodi poslanik Branislav Borenović Osnovnom sudu u Bijeljini, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

            Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

            Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 080-0-Su-18-000 121

Datum: 02.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

Generalni sekretar

BANJA LUKA

Vuka Karadžića 2

PREDMET: Podaci o neizmirenim obavezama za 2017. godinu, dostavljaju se

Veza: Vaš dopis broj: 02/2-08-22/18 od 30. januara 2018. godine

Poštovani,

U skladu sa Vašim dopisom od 30. januara 2018. godine, broj i datum iz veze, dostavljamo Vam sljedeće podatke:

-neizmirene obaveze na fondu 01:

-rashodi po osnovu utroška el.energije, usluga korišćenja fiksnog i mobilnog telefona                                                                                                                               6.726,22 KM

-obaveze prema advokatima za odbrane po službenoj dužnosti            115.357,60 KM

-obaveze prema dobavljačima                                                                                    96.678,30 KM

-obaveze za ostala lična primanja (otpremnine, pomoć u slučaju smrti, pomoć u slučaju rođenja djeteta)                                                                                               17.146,69 KM

-obaveze za poreze i doprinose i za ostala lična primanja                         2.667,26 KM

                                                                                                UKUPNO ZA FOND 01: 238.576,07 KM

-neizmirene obaveze na fondu 02:

-neizmirene obaveze na depozitu (povrat viška predujma, naknade vještačenja, naknada sudskoj komisiji za izlazak na lice mjesta, troškovi objave oglasa)

                                                                                                                                                76.695,07 KM

                                                                                                  UKUPNO ZA FOND 02: 76.695,22 KM

Ukupne neizmirene obaveze za fond 01 i fond 02 iznose                       315.271,14 KM.

S poštovanjem,

                                                                                                                      SEKRETAR SUDA

                                                                                                          doc. dr. Dijana Savić Božić

                                                                                                                       (POTPIS I PEČAT)

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu

2.Računovodstvu ovog suda

3.Su-arhiva.

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9