Klub poslanika SDS-SRS RS predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šestoj sjednici održanoj 8. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

            Klub poslanika SDS-SRS RS traži podatke o članovima Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama i iznosima njihovih plata i naknada, od osnivanja do danas.

            Da li navedena Komisija dostavlja Vladi Republike Srpske redovne izvještaje o svom radu, i molimo da nas obavijestite kada je Vlada Republike Srpske razmatrala izvještaje o radu ove komisije (datume sjednica Vlade na kojoj su izvještaji razmatrani i period za koji je izvještaj dostavljen Vladi).

ODGOVOR:

Komisija za reviziju privatizacije

državnog kapitala u preduzećima i bankama

Broj:___

 Datum: 5. 11. 2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE                                                                       

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS – SRS RS na Šestoj sjednici Narodne Skupštine održanoj 8. oktobra 2015 godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Klub poslanika SDS – SRS RS traži podatke o člsnovima Komisije za reviziju privatizacije  državnog kapitala u preduzećima i bankama i iznosima njihovih plata i naknada od osnivanja do danas. Da li navedena Komisija dostavlja Vladi Republike Srpske redovne izvještaje o svom radu i molimo da nas obavjestite kada je Vlada Republike Srpske razmatrala izvještaje o radu ove Komisije (datume sjednica Vlade na kojoj su izvještaji razmatrani i period za koji je izvještaj dostavljen Vladi).

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

Odgovor

Na osnovu člana  6. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/06) Vlada Republike Srpske je na svojoj sjednici održanoj dana 4. 5. 2006. godine imenovala Komisiju za reviziju privatizacije u sastavu:

Borislav Bijelić predsednik,

Nenad Račić član,

Rajko Radović član,

Mira potkonjak član i

Milorad Nedimović sekretar.

Odlukom Vlade od 19. 7. 2007. godine, umjesto članova Mire Potkonjak i Rajka Radovića imenuju se Goran Maričić i Danica Vučković.

Predsjednik Komisije Borislav Bijelić, razriješen je odlukom Vlade, dana 18. 2. 2010. godine, a dana 31. 3. 2010. godine za novog predsjednika Komisije imenovan  je Savo Ševaljević, koji je razriješen odlukom Vlade od 8. 11. 2012. godine. Nakon toga, za novog predsjednika Komisije imenovana je Ravijojla Simić Tešanović, dana 3. 10. 2013. godine.

Pri osnivanju Komisije 2006. godine naknade za rad Komisije iznosila je: za predsjednika 1.350 KM; za članove 1.250 KM; za sekretara 1.100 KM i za administrativnog radnika 200 KM.

Odlukom  o izmjenama Odluke Vlade Vlade od 30. 1. 2013. godine, navedene naknade za rad Komisije izmijenjene su i iznosile su: za predsjednika 1.215 KM; za članove i sekretara 1.080 KM i za administrativnog radnika 135 KM.

Posljednjom Odlukom o izmjeni Odluke Vlade o naknadama od  3. 10. 2013. godine (kad je imenovan i zadnji predsjednik Komisije) naknade za rad Komisije umanjena je za 50% i iznosi: 607,50 KM za predsjednika; 540 KM za članove i sekretara i 67,50 KM za administrativnog radnika.

Ovi iznosi naknada su u maju 2014. godine umanjene za dodatnih 20% u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i od tada do danas iznose: za predsjednika Komisije 485,60 KM; za članove i sekretara 432,00 KM i za administrativnog radnika 67,50 KM.

Svaki pojedinačni Izvještaj o izvršenoj reviziji Komisija je dostavljala Vladi, odmah po usvojenom izvještaju, što predstavlja redovno i blagovremeno izvještavanje Vlade o radu Komisije.

 Što se tiče  zbirnih, konsolidovanih izvještaji o radu Komisije, za određeni duži vremenski period oni su dostavljani po zahtjevu Vlade i Vlada ih je usvajala, tako da je Vlada Republike Srpske usvajala sljedeće izvještaje Komisije za reviziju privatizacije :

Izvještaj za period  20.5. 2006  –  15. 3.  2007. godine;

Izvještaj za period  20. 5. 2006 – 31. 12. 2007. godine;

Izvještaj za period   1.  1. 2008  -  31. 5.  2009. godine;

Konsolidovani izvještaj  o izvršenoj reviziji privatizacije u preduzećima i bankama  za period juni 2006. godine  - maj 2011. godine Vlada je usvojila na sjednici od 2. 6. 2011. godine.

Izvještaj od nastavka rada Komisije odnosno od 1. 10. 2013 – 30. 6. 2015. upućen je na  sjednicu Vlade za početkom  novembar 2015. godine.

 

                                                                                   Predsjednik                                             

                                                                   Ravijojla Simić Tešanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9