Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Šta Ministarstvo unutrašnjih poslova planira da preduzme povodom problema zapošljavanja pravnika unutrašnjih poslova, koji se svake godine školuju u Republici Srpskoj, a za čijim zapošljavanjem MUP Republike Srpske neme potrebe, zbog čega se broj nezaposlenih mladih ljudi ovog obrazovnog profila konstantno povećava na Zavodu za zapošljavanje.

ODGOVOR:

Broj: S/M-

Datum: 08.05.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Na 3. sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj 15, 16, 17, i 21. aprila 2015. godine, Klub poslanika SDS – SRS Republike Srpske postavio je poslaničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

 ''Šta Ministarstvo unutrašnjih poslova planira da preduzme povodom problema zapošljavanja pravnika unutrašnjih poslova, koji se svake godine školuju u Republici Srpskoj, a za čijim zapošljavanjem MUP Republike Srpske nema potrebe, zbog čega se broj nezaposlenih mladih ljudi ovog obrazovnog profila konstantno povećava na Zavodu za zapošljavanje''.

Na postavljeno pitanje dajemo slijedeći:

O D G O V O R

Zakonom o unutrašnjim poslovima (''Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 4/12 i 33/14), u članu 51. predviđeno je da se Ministarstvo stara o visokom obrazovanju kadrova, osnovnoj policijskoj obuci i obuci ponavljanja znanja, te stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih, kao i drugih zainteresovanih lica.

Obrazovanje se obavlja u Visokoj školi unutrašnjih poslova i Jedinici za osnovnu obuku – Policijska akademija.

Po završetku studija na VŠUP stiče se zvanje diplomirani pravnik unutrašnjih poslova za koje Visoka škola izdaje javnu ispravu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

U cilju zapošljavanja diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova Ministarstvo je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, osim za radna mjesta policijskog službenika predvidio kao uslov za obavljanje poslova i zadataka i za radna mjesta sa statusom državnog službenika i namještenika, a Zakonom o policijskim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 20/14) predviđeno je da se zapošljavanje diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova može vršiti i u činu policajca.

Svršenim studentima VŠUP omogućeno je odrađivanje volonterskog/pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita.

Prijem u radni odnos na upražnjena radna mjesta vrši se isključivo putem javnog konkursa, a u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima i Zakonom o državnim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 118/08, 117/11 i 37/12).

Upražnjena radna mjesta utvrđuju se na kraju tekuće godine, odnosno na osnovu ukupnog broja prestanaka radnog odnosa zaposlenih po osnovu navršenih 40 godina penzijskog staža, gubitka radne sposobnosti, dobrovoljnog istupanja iz službe, smrti radnika i drugom osnovu. U tekućoj godini Ministarstvo pravi plan penzionisanja za zaposlene koji u narednoj godini navršavaju 40 godina penzijskog staža.

Zbog neuplaćenih doprinosa u toku ratnog perioda plan penzionisanja se ne ostvaruje predviđenom dinamikom, a određen broj zaposlenih ostaje u radnom odnosu do 65 godina života, iako imaju 40 godina penzijskog staža.

Popuna upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika vršena je putem javnog konkursa u 2012. godini, kada je primljeno 18 kandidata, 2013. godini - 34 kandidata, a u 2014. godini - 103 kandidata sa završenom VŠUP.

Prema planu penzionisanja za 2015. godinu 57 zaposlenih od kojih 28 policijskih službenika ispuniće uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju zbog navršenih 40 godina penzijskog staža ili navršenih 65 godina života, te se očekuje da će se stvoriti mogućnost zapošljavanja za popunu tako upražnjenih radnih mjesta. Na isti način Ministarstvo će nastaviti postupak zapošljavanja i u narednim godinama.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                M I N I S T A R

                                                                                                                 mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

 

21.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9