Klub poslanika PDP Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice 25. januara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

                  Radi upoznavanja javnosti, potrebno je da nam dostavite sljedeće:

  • Ugovor o privatizaciji Robne kuće ''Boska'', da li je isti ispoštovan, tj. da li su predviđena sredstva uplaćena u budžet RS i da li je obaveze prema radnicima izmirio investitor ili Vlada RS?

 

  • Informaciju o kupovini obveznica IRB (po izručitoj odluci Skupštine akcionara IRB-a, kojom predsjedava predsjednik Vlade RS, iako je bila višestruko upozoravana da se radi o rizičnom plasmanu) i stanju sa isplatama istih na dan 31.12.2015. godine i da li je bilo promjena po osnovu ugovora o kupovini obveznica?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-182-2/17

Datum: 29.09.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika PDP je između dvije sjednice, 25. januara 2016. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Radi upoznavanja javnosti, potrebno je da nam dostavite sljedeće:

Informaciju o kupovini obveznica IRB ( po izričitoj odluci Skupštine akcionara IRB-a, kojom predsjedava predsjednik Vlade RS, iako je bila višestruko upozoravana da se radi o rizičnom plasmanu) i stanju sa isplatama istih na dan 31.12.2015. godine i da li je bilo promjena po osnovu ugovora o kupovini obveznica?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Povodom ovog pitanja kontaktirali smo Investiciono-razvojnu banku a.d. Banja luka, kao resorno nadležnu,  i pri tom dobili sljedeći odgovor:

„Robna kuća „Boska“ a.d. Banja Luka je 02.08.2011. godine uputila javni poziv svim zainteresovanim investitorima za upis i uplatu I emisije obveznica emitovanih javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Prospektom o emisiji. Na prodaju je ponuđeno ukupno 150.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj obveznici, rokom dospjeća od 12 godina, godišnjom kamatnom stopom od 7%  i godišnjim isplatama anuiteta. Obaveze emitenta iz obveznica predstavljaju osigurane obaveze, odnosno RK Boska je vlasnicima obveznica kao instrument za obezbjeđenje naplate po osnovu vlasništva na obveznicama dala u zalog objekat robne kuće u centru Banja Luke procijenjene vrijednosti 32 miliona KM. Prodaja obveznica je izvršena putem Banjalučke berze.

Iz sredstava fondova kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske kupljeno je ukupno 149.997 obveznica, nominalne vrijednosti 14.999.700 KM. Kupovinom obveznica fondovi su stekli pravo na isplatu anuiteta po osnovu glavnice i kamate, a prema anuitetnom planu objavljenom u Prospektu. Prvi anuitet je dospio na naplatu 22.09.2012.godine.

Obzirom da emitent nije uredno izmirivao obaveze po dospjelim anuitetima, Investiciono-razvojna banka je dana 29.11.2012.godine Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci podnijela tužbu za naplatu dospjelog anuiteta sa zakonskom zateznom kamatom.

Kako ročište po pomenutoj tužbi nije bilo zakazano i pored upućenih požurnica od strane Investiciono-razvojne banke, dana 24.10.2016. godine sa emitentom je zaključeno sudsko poravnanje kojim je utvrđena dinamika plaćanja svih neizmirenih obaveza po dospjelim anuitetima.

Tužena RK Boska je u cijelom periodu od momenta izdavanja obveznica kontinuirano vršila uplate po osnovu dospjelih anuiteta, s tim da su se te uplate razlikovale u iznosima od onih predviđenih anuitetnim planom, a od momenta zaključenja sudskog poravnanja uplate su nastavljene u skladu sa dinamikom predviđenom istim.

Shodno navedenom, zaključno sa 28.09.2017. godine RK Boska je uplatila na račune fondova ukupno 6.588.919,08 KM.

Kako je riječ o javno emitovanim obveznicama koje su od 03.10.2011. godine uvrštene na slobodno berzansko tržište, a emitovane pod uslovima utvrđenim u javno objavljenom prospektu, uslovi otplate istih se ne mogu mijenjati.“

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                                                       dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9