Klub poslanika PDP predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je na između dvije sjednice 26. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

                  Tražimo detaljno objašnjenje šta podrazumijeva rečenica premijerke Cvijanović po povratku iz Vašingtona da ''Banka Srpske ubuduće neće biti banka, već specifična finansijska organizacija koja se neće baviti dosadašnjim poslovima''?

                  Ostatak objašnjenja u izjavi koju je dala medijima je zbunjujući i ni najmanje ne objašnjava šta će se desiti sa ''Bankom Srpske'', osim da će po nekom novom zakonu, koji još nije donesen, banka promijeniti namjenu. Klub poslanika PDP od Vlade Republike Srpske i njenog predsjednika traži odgovor:

                  Šta će tačno biti sa ''Bankom Srpske'', koji zakon Vlada Republike Srpske priprema, hoće li banka biti likvidirana, šta će se desiti sa blokiranim novcem privatnih i poslovnih lica, kada će javnost saznati čije su sve pare ostale zarobljene?

                  Ako se banka neće baviti bankarstvom, tražimo konkretne odgovore na pitanja-čime će se banka tačno baviti i po kojim zakonima, kako će se zvati, kada će promijeniti namjenu i ko će imati ingerencije nad njom?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2170-1/17

Datum: 22.09.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika PDP je između dvije sjednice ( 26. aprila 2016. godine ) Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražimo detaljno objašnjenje šta podrazumijeva rečenica premijerke Cvijanović po povratku iz Vašingtona da „Banka Srpske ubuduće neće biti banka, već specifična finansijska organizacija koja se neće baviti dosadašnjim poslovima“?

Ostatak objašnjenja u izjavi koju jedala medijima je zbunjujući i ni najmanje ne objašnjava šta će se desiti sa „Bankom Srpske“, osim da će po nekom novom zakonu, koji još nije donesen, banka promijeniti namjenu. Klub poslanika PDP od Vlade Republike Srpske i njenog predsjednika traži odgovor:

Šta će tačno biti sa „Bankom Srpske“, koji zakon Vlada Republike Srpske priprema, hoće li banka biti likvidirana, šta će se desiti sa blokiranim novcem privatnih i poslovnih lica, kada će javnost saznati čije su sve pare ostale zarobljene?

Ako se banka neće baviti bankarstvom, tražimo konkretne odgovore na pitanja – čime će se banka tačno baviti i po kojim zakonima, kako će se zvati, kada će promijeniti namjenu i ko će imati ingerencije nad njom?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Vlada Republike Srpske je zajedno sa MMF-om pripremila i usaglasila novi model funkcionisanja „Banke Srpske“ i o tome je javnost upoznala predsjednica Vlade Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, po povratku iz Vašingtona.

Međutim, ni Vlada Republike Srpske ni MMF, nisu ti koji mogu odobriti program restruktuiranja banke, već je to u isključivoj nadležnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske nije odobrila predloženi program zbog čega ovaj sporazum nije mogao biti implementiran.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                                                       dr Zoran Tegeltija

 

 

 

26.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9