Klub poslanika PDP Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 26. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

               U kakvim su poslovnim vezama i odnosima preduzeća: Fabrika za pocinčavanje d.o.o. Bratunac i Drina metal d.o.o. Bratunac međusobno i sa javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srpska, posebno sa JP ''Autoputevi Republike Srpske''?

               Koliko imaju zaposlenih radnika, kakav su poslovni rezultat napravili za 2015. i 2016. godinu?

               Da li su na čelu ovih preduzeća kao direktori, te istovremeno suvlasnici i jedini vlasnici sinovi ministra saobraćaja i veza RS?

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 13.03/011-909/17

Datum: 23.05.2017.

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

               Klub poslanika PDP je 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25., 26. i 27. aprila 2017. Godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

               ''U kakvim su poslovnim vezama i odnosima preduzeća: Fabrika za pocinčavanje d.o.o. Bratunac i Drina metal d.o.o. Bratunac međusobno i sa javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srpska, posebno sa JP ''Autoputevi Republike Srpske''?''

               U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

               Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća ''Autoputevi Republike Srpske'' d.o.o. Banja Luka, ovo javno preduzeće nema, niti je imalo zaključene ugovore sa preduzećima ''Fabrika za pocinčavanje'' d.o.o. Bratunac i ''Drina metal'' d.o.o. Bratunac.

               Ministarstvo saobraćaja i veza je nadležno za oblast transporta i transportne infrastrukture i nema podatke o broju zaposlenih radnika, poslovnim rezultatima navedenih preduzeća za 2015. I 2016. Godinu, kao ni podatke o direktorima ovih preduzeća.

S poštovanjem,

 

                                                                                        MINISTAR

                                                                                   Neđo Trninić

 

 

 

18.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9