Klub poslanika PDP Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 21. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

               Klub poslanika PDP zatražio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 17. maja 2016. godine odgovor od Ministarstva saobraćaja i veza RS na pitanje koje se odnosi, između ostalog, i na iznos primanja Miroslava Lazanskog na Radio-televiziji Republike Srpske. U odgovoru koji smo dobili iz Ministarstva navodi se da ''autorska naknada na osnovu Autorskog ugovora predstavlja lično primanje Autora, odnosno lični podatak, i da u tom smislu JP Radio-televizija Republike Srpske nije ovlaštena da trećoj strani otkrije lične podatke, u skladu sa članom 17. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH''.

               S obzirom na to da se radi o javnom servisu Republike Srpske i da smo uvjereni da javnost ima pravo da bude informisana o svim platama iz javnih prihoda i da, u tom slučaju, bilo čiji ugovor ne može da bude sakriven od očiju javnosti, pa tako i ugovori na Rdio-televiziji Republike Srpske, zatražili smo tumačenje od direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

               S obzirom da to da su se RT RS i Ministarstvo saobraćaja i veza RS pozvali na Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, od Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH zatražili smo odgovor na pitanje: može li autorska naknada po osnovu Autorskog ugovora na Radio-televiziji Republike Srpske biti lični podatak sakriven od očiju javnosti?

               Želimo da vas obavijestimo da smo dobili tumačenje od Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koji Vam dostavljamo u prilogu.

               Ukratko, Mišljenje Agencije je da ''poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske imaju zakonit interes da u svrhu vršenja kontrole korištenja novčanih sredstava iz javnih prihoda traže i dobiju podatke o visini novčanih naknada koje se isplaćuju fizičkim licima po osnovu angažovanja u RTRS''.

               Tumačenje Agencije je da je ''po istom članu (članu 17. Zakona) kontrolor dužan provesti postupak ocjene osnovanosti zahtjeva treće strane, te na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, donijeti odluku da li će omogućiti pristup i dati tražene podatke''.

               Mišljenja su, stoga, da je ''RT RS javni radio-televizijski servis, odnosno javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srpska i da se finansira iz javnih prihoda prikupljenih putem RTV takse, a može ostavriti prihod i iz Budžeta Republike Srpske''. Osim toga, u Agenciji podsjećaju da je ''RT RS obavezan da Narodnoj skupštini Republike Srpske i javnosti predstavlja izvještaje o svom radu i finansijskom poslovanju''. U Agenciji smatraju da ''narodni poslanici u NS RS imaju pravo da budu upoznati sa trošenjem novčanih sredstava od strane RT RS kao javnog radio-televizijskog servisa''.

               U skladu sa navedenim tumačenjem, tražimo odgovor na pitanje:

               Pod kojim uslovima (finansijskim i nefinansijskim) Miroslav Lazanski i Mato Đaković učestvuju u kreiranju programskog sadržaja RTRS? Koliko im je pojedinačno do sada novca isplaćeno? Molimo Vas da nam dostavite sve uplate, uključujući i putne troškove.

ODGOVOR:

Broj: 13.05/011-446/17

Datum: 07.03.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               Na 16. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 21. februara 2017. godine, Klub poslanika PDP-a, postavio je poslaničko pitanje koje glasi:

Pod kojim uslovima (finansijskim i nefinansijskim) Miroslav Lazanski i Mato Đaković učestvuje u kreiranju programskog sadržaja RTRS? Koliko im je pojedinačno do sada novca isplaćeno? Molimo Vas da nam dostavite sve uplate, uključujući i putne troškove“?

               U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

U informaciji koju smo zaprimili od Radio-televizije Republike Srpske, navodi se da je Miroslav Lazanski na Radio-televiziji Republike Srpske, angažovan od marta 2016. godine sa autorskim ugovorom za emisiju „Lazanski – Direktno“. Za deset mjeseci 2016. godine i prvi mjesec 2017. godine, Miroslavu Lazanskom po osnovu autorskog ugovora, isplaćeno je ukupno 17.602,47 KM, odnosno mjesečno 1600,22 KM. U iznos naknade po ovom autorskom ugovoru bez dodatnih troškova ulaze i svi ekskluzivni sadržaji koje Miroslav Lazanski snimi na terenu kao što su bili materijali sa Sirijskog ratišta, te ostali događaji koje prati Lazanski.

Mato Đaković zaposlen je na Radio-televiziji Republike Srpske od juna 2016. godine i Radio-televizija Republike Srpske je po osnovu „tretmana zarade-plate“ Đakoviću do sada isplatio 16142,38 KM ili u prosjeku 1718,75 KM mjesečno uz obračun minulog rada i toplog obroka prema odredbama Zakona o radu Republike Srpske.

U dostavljenoj informaciji još se navodi, da se svi ostali troškovi za emisiju Lazanskog i Đakovića planiraju budžetima emisija „Lazanski – Direktno“ i „Telering“ a iznosi se po emisiji kreću između 100 i 200 KM.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                      M I N I S T A R

                                                                                                                                          Neđo Trninić

 

 

 

21.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9