Usvojeni Dnevni red Druge redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
29.01.2019

Usvojeni Dnevni red Druge redovne sjednice:

 1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
 2. Prijedlog zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;
 3. Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske – po hitnom postupku;
 4. Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske – po hitnom postupku;
 5. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;
 6. Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;
 7. Nacrt zakona o Gradu Gradiška;
 8. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;
 9. Nacrt zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj;
 10. Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske;
 11. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima;
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti;
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske;
 15. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;
 16. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;
 17. Nacrt strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2018-2022. godine;
 18. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2019. godinu;
 19. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2017. godinu;
 20. a)Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 11.8.2017. – 31.12.2017. godine; b)Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske sa finansijskim planom za 2018. godinu;
 21. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2017. godine; b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;
 22. a)Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2017. godinu;b)Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2017. godinu;
 23. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2017 do 31.12.2017. godine;
 24. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 25. Informacija o predlaganju člana u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Republike Srpske;
 26. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom“ Banja Luka;
 27. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Janjske otoke“ po skraćenom postupku;
 28. Prijedlog zaključka u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa;
 29. Izbor i imenovanje.