Sonja Karadžić-Jovičević

Sonja Karadžić-Jovičević

Datum rođenja: 
22.05.1967
Mjesto rođenja: 
Sarajevo
Prebivalište: 
Pale
Zanimanje: 
VSS

Poslanička pitanja, narodni poslanik: