U Narodnoj skupštini Republike Srpske održana radionica o uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), 5.3.2020.