Stručni sastanak predstavnika službi Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine AP Vojvodine u Novom Sadu,7.6.2019.