Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, 27.3.2020.