Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, 10.07.2019.