Predsjednik Čubrilović na 9. Konferenciji predsjednika parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope i Višegradske grupe u Budimpešti, 4.11.2019.