Predsjednik Čubrilović, generalni sekretar Zgonjanin i članovi Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju razgovarali sa predstavnicima novog Twinning projekta EU o unapređenju kapaciteta Službe parlamenta na putu zemlje ka EU, 16.5.2019.