Peta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, 18.7.2019.