Delegacija Skupštine AP Vojvodine posjetila Narodnu skupštinu Republike Srpske, 14.11.2019.