Zaključci

Npr. 10.07.2020
Npr. 10.07.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak u vezi Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016- 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za žalbe o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak u vezi Odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju 67/17 06.07.2017
Zaključci u vezi Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća ''Robne rezerve Republike Srpske'' a.d. Banja Luka, za period 01.01. - 31. 12. 2015. godine 67/17 06.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01-31.12.2016. godine 67/17 06.07.2017
Закључак у вези Нацрта закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске 67/17 06.07.2017

Pages