Zaključci

Npr. 06.07.2020
Npr. 06.07.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu 99/17 18.10.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine, Izvještaja o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine i Izvještaja o finansijskom po 91/17 13.09.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period do 2011-2020. godina u 2016. godini 91/17 13.09.2017
Zaključci u vezi Izvještaja o radu JP RTRS za 2016. godinu, Plana rada za 2017. godinu i Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja RTRS za 2016. godinu – eksterna revizija 91/17 13.09.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak u vezi Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016- 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2016. godinu 73/17 20.07.2017

Pages