Zakon o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosudja Republike Srpske