Usvojeni zakoni

Npr. 11.07.2020
Npr. 11.07.2020
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima 82/19 14.10.2019 Package icon Zak dopuni Zak policiji i unutrasnjim poslovima.zip
Zakon o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o dop Zak o pravosudnom ispitu u RS.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o notarima.zip
Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o izmj Zak o privrednim drustvima.zip
Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o izmj Zak o nasljedjivanju.zip
Zakon o ličnom imenu 82/19 14.10.2019 Package icon Zakon o licnom imenu.zip
Zakon o likvidacionom postupku 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o likvidacionom postupku.zip
Zakon o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj 58/19 16.07.2019 Package icon Zak bezbjednosti kriticnih infrastruktura.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak drustvima za osiguranje.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak duvanu.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak fiskalnim kasama.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak javnom redu i miru.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak Komori inz poljoprivrede.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj i dop Zakona o oruzju i municiji.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak policiji i unutrasnjim poslovima.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 58/19 16.07.2019 Package icon Zakona izmj dop Zak poljoprivrednom zemljistu.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak porezu na dobit.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak unutrasnjem pla prometu.zip
Zakon o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosudja Republike Srpske 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o dop zak platama zaposlenih u ins pravosudja.zip
Zakon o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o izm zak bankama.zip