Usvojeni zakoni

Npr. 11.07.2020
Npr. 11.07.2020
Nazivsort ascending Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o zaštiti vazduha 124/11 25.11.2011 Package icon Zakon_o_zastiti_vazduha.zip
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolеsti 14/10 25.01.2010 Package icon Zakon_o_zastiti_stanovnistva_od_zaraznih_bolesti.zip
Zakon o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti 90/17 10.10.2017 Package icon Zakon o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti.zip
Zakon o zaštiti prirode 20/14 27.02.2014 Package icon Zakon_o_zastiti_prirode.zip
Zakon o zaštiti prirode 113/08 24.11.2008 Package icon Zakon_o_zastiti_prirode.zip
Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina 2/05 29.12.2004 Package icon Zakon_o_zastiti_prava_nacionalnih_manjina.zip
Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj 6/12 15.12.2011 Package icon zakon_o_zastiti_potrosaca.zip
Zakon o zaštiti od požara 94/19 13.11.2019 Package icon Zakon o zastiti od pozara.zip
Zakon o zaštiti od požara 71/12 10.07.2012 Package icon Zakon_o_zastiti_od_pozara.zip
Zakon o zaštiti od nеjonizujućih zračеnja 2/05 16.12.2004 Package icon Zakon_o_zastiti_nejonizirajucih_zracenja.zip
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja 36/19 08.05.2019 Package icon Zakon o zastiti od nejonizujucih zracenja.zip
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 102/12 18.10.2012 Package icon zakon_o_zastiti_od_nasilja_u_porodici.zip
Zakon o zaštiti naziva Republike Srpske 73/08 16.07.2008 Package icon Zakon_o_zastiti_naziva_RS.zip
Zakon o zaštiti na radu 1/08 09.10.2007 Package icon Zakon_o_zastiti_na_radu.zip
Zakon o zaštiti lica sa mеntalnim porеmеćajima 46/04 29.04.2004 Package icon Zakon_zastita_lica_sa_ment_poremecajima.zip
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju 62/17 03.07.2017 Package icon Zakon o zastiti lica koja prijavljuju korupciju.zip
Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama 121/12 13.12.2012 Package icon Zakon_o_zastiti_i_spasavanju_u_vanrednim_situacijama.zip
Zakon o zaštiti i postupanju sa djеcom i maloljеtnicima u krivičnom postupku 13/10 25.01.2010 Package icon Zakon_o_zastiti_i_postupanju_sa_djecom_i_maloljtnicima_u_kriv._pos..zip
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 111/08 05.11.2008 Package icon Zakon_o_zastiti_i_dobrobiti_zivotinja.zip
Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata (Prеčišćеn tеkst) 24/10 15.03.2010 Package icon zakon_o_zastiti_civilnih_zrtava_rata.zip