Odluku o razrješenju člana Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
40/19
16.05.2019

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje,  Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj  sjednici, održanoj ­16. maja  2019. godine,  donijela   je   s lj e d e ć u 

 

O D L U K U

o razrješenju člana Odbora za obrazovanje, nauku,

kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske

 

 

I

         U Odboru za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine   Republike Srpske razrješava se dužnosti člana Odbora Dražen Vrhovac.

II

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-489 /19                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 16. maj 2019. godine                                           NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

       Nedeljko Čubrilović