Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
116/16
24.12.2016

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici održanoj 24. decembra 2016. godine, donijela  je sljedeću

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu

Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Član 1.

 U postupku donošenja Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedeni Zakon ranije stupi na snagu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1556 /16                                                           PREDSJEDNIK

Datum: 24. decembar  2016. godine                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                        Nedeljko Čubrilović