Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
116/16
24.12.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici održanoj 24. decembra 2016. godine, donijela  je sljedeću

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu

Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih

u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Član 1.

 U postupku donošenja Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedeni Zakon ranije stupi na snagu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1554/16                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 24. decembar  2016. godine                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                          Nedeljko Čubrilović