Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o igrama na sreću

Verzija za štampanjePDF верзија
22/19
12.03.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11, 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj redovnoj sjednici održanoj 12. marta 2019. godine, donijela  je sljedeću

 

 

 

Odluka

o prijevremenom stupanju na snagu

Zakona o igrama na sreću

 

 

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Zakona o igrama na sreću, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedeni Zakon ranije stupi na snagu.

 

 

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-233/19                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 12.  mart  2019. godine                                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                              Nedeljko Čubrilović