Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
31/20
08.05.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2, člana 109. stav 1. Ustava Republike Srpske, člana 182. i člana 186. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11, 37/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvanaestoj posebnoj sjednici održanoj 28. marta 2020. godine, donijela je  sljedeću

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske

I

U postupku donošenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 021/1- 021 - 298 /20                                                                                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 28. mart 2020. godine                                                                                                                  NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                   Nedeljko Čubrilović