Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva

Verzija za štampanjePDF верзија
53/20
23.05.2020

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 2. i 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trinaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine, donijela je sljedeću

 

 

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva

 

 

I

 

U postupku donošenja Odluke o potvrđivanju Odluke o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva člana 85v. Zakona o zdravstvenom osiguranju dopunjenog članom 2. Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, broj: 01-020-1376/20 od 8. maja 2020. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/20) utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

   

 

Broj: 02/1-021- 444/20                                                                                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 23. maj 2020. godine                                                                                                      NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                      Nedeljko Čubrilović