Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
53/20
23.05.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trinaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine, donijela  je sljedeću

 

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu

 

I

 

U postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021- 457/20                                                                                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 23. maj 2020. godine                                                                                                      NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                       Nedeljko Čubrilović