Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
80/19
17.09.2019

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 2. i 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj redovnoj sjednici održanoj 17. septembra 2019. godine, donijela je sljedeću

 

 

 

 

Odluka

o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske

 

 

 

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Odluke o izboru ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

 

 

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

   

Broj: 02/1-021-864/19                                                              PREDSJEDNIK

Datum: 17. septembar 2019. godine                                  NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                Nedeljko Čubrilović