Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
117/18
18.12.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj posebnoj sjednici održanoj 18. decembra 2018. godine, donijela  je sljedeću

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru

članova Vlade Republike Srpske

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-1230/18                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 18. decembar 2018. godine                              NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                    Nedeljko Čubrilović