Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2019. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
122/18
23.12.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2018. godine, donijela  je sljedeću

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2019. godinu

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2019. godinu, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

 

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-1275/18                                        PREDSJEDNIK

Datum: 23. decembar 2018. godine                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                    Nedeljko Čubrilović