Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
20/19
06.03.2019

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 60., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj sjednici, održanoj   6. marta 2019. godine,  donijela   je  s lj e d e ć u 

 

O D L U K U

o izboru spoljnog člana  Odbora za ustavna pitanja

      Narodne skupštine Republike Srpske

 

I

 

 

         U Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske za  spoljnog člana Odbora izabran je Željko Todorović.

 

II

 

 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-210 /19                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 6. mart 2019. godine                                      NARODNE SKUPŠTINE  

                                                                                Nedeljko Čubrilović