Odluka o izboru člana Radnog tijela Narodne Skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu

Verzija za štampanjePDF верзија
20/19
06.03.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182., i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), u vezi sa članom 13. Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 100/17 i 103/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske na Drugoj sjednici, održanoj 6. marta 2019. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o izboru člana Radnog tijela Narodne Skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu

 

I

 

U Radno tijelo Narodne Skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu, za člana izabrana je Nevenka Luburić.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-216 /19                                                           PREDSJEDNIK

Datum: 6. marta 2019. godine                                      NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                   Nedeljko Čubrilović