Odluka o izboru člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
40/19
16.05.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 65., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje,  Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj  sjednici, održanoj ­16. maja  2019. godine,  donijela   je   s lj e d e ć u 

 

Odluka

o izboru člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Narodne skupštine Republike Srpske

 

 

I

         U Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Narodne skupštine   Republike Srpske za člana Odbora, izabrana je Nataša Radulović.

 

II

 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-488/19                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 16. maj 2019. godine                                           NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

       Nedeljko Čubrilović