Odluka broj: 01-1517/ 14

Verzija za štampanjePDF верзија
111/14
10.12.2014

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 60., 182., i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske na Prvoj posebnoj, održanoj 10. decembra 2014. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I

U Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske, izabrani su:

        

1. Nedeljko Čubrilović, predsjednik

2. Davor Šešić, zamjenik predsjednika

3. Igor Radojičić, član

4. Dušica Savić,član

5. Svetozar Jovanović,član

6. Nedeljko Glamočak, član

7. Perica Bundalo, član

8. Petar Đokić, član

9. Darko Radić, spoljni član

10. Ismet Hamulić, spoljni član

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1517/14                                                          

Datum: 10. decembar 2014. godine

 

Broj službenog glasnika: 111/ 14