Odluka broj: 01-1083/ 14

Verzija za štampanjePDF верзија
65/14
15.07.2014

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 2., i 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici održanoj 15. jula 2014. godine, donijela  je sljedeću

O D L U K U

Član 1.

 U postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2014. godinu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 17/14), utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1083/14                                                             

Datum: 15.  jul  2014. godine                                

Broj službenog glasnika: 65/ 14