O d l u k a o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republikа Srpska u 2020. godini

Verzija za štampanjePDF верзија
112/19
18.12.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11, 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Osmoj posebnoj sjednici održanoj 18.  decembra 2019. godine, donijela  je sljedeću

 

 

O d l u k a

o prijevremenom stupanju na snagu

Odluke o iznosu garancija koje može izdati

Republikа Srpska u 2020. godini

 

 

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2020. godini, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

 

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1308/19                                          PREDSJEDNIK

Datum: 18. decembar 2019. godine                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                             Nedeljko Čubrilović