Odluke

Npr. 24.10.2020
Npr. 24.10.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 53/20 23.05.2020
Оdluka o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godine 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje „Hitnog projekta COVID-19 za BiH“ (P17380 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 48/20 21.05.2020

Pages