Odluke

Npr. 23.10.2020
Npr. 23.10.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 53/20 23.05.2020
Оdluka o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godine 53/20 23.05.2020

Pages